Secretaris

Taakomschrijving secretaris:
(Vacant vanaf eind 2018)

  • Beheren secretariaat
  • Behandeling binnenkomende stukken
  • Verslaglegging vergaderingen
  • Bestuursoverleg
  • Initiëren & voorbereiden bestuursvergadering i.o.m. Voorzitter

Tijdsbesteding:

De tijdsbelasting is circa 25 avonden per jaar. Tijdens de schoolvakanties worden door het Cursusproject Amerongen geen cursussen, lezingen of events georganiseerd. Het bestuur en de cursusbegeleiders van het Cursusproject Amerongen vergaderen ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren.

> Naar overige bestuurstaken

> Naar bestuursleden