Cursusproject Amerongen

UPDATE DD. 15 augustus 2020

Ons uitgangspunt blijft het respecteren van de Corona maatregelen zoals die op dit moment gelden. Per locatie hebben we daarom gekeken naar bijvoorbeeld het maximale aantal deelnemers en dingen zoals de koffievoorziening, toiletgebruik etc.

De persoonlijke herinneringsmail aan de deelnemers, voorafgaande aan de betreffende activiteit zal een bijlage bevatten met het protocol behorende bij de betreffende accommodatie. Lees dat vooral goed en houdt u zich daaraan voor de eigen gezondheid, maar ook voor die van de ander. De begeleider van CPA en de docent zullen u er op aanspreken indien nodig.

Door beperkte ruimte in de verschillende accommodaties zijn de activiteiten al snel volgeboekt.

We wensen u voor de komende tijd een goede gezondheid. Pas goed op uzelf en uw naasten.

Jolanda Boersma

Voorzitter Cursusproject Amerongen

Corona Protocol

Loop voordat u naar de workshop/lezing gaat nog even de Corona checklist door die wij hebben ingesloten bij de herinneringsmail. Wanneer u één van de vragen met “Ja” heeft beantwoord; meldt u zich dan af bij de begeleider van de workshop/lezing...

Verder lezen »

Je bent aangemeld voor onze nieuwsbrief