Cursusproject Amerongen

Kennismaken met gebarentaal

We weten allemaal dat gebarentaal gebruikt kan worden bij dove en slechthorende kinderen of volwassenen.
Maar gebarentaal kan veel breder worden ingezet.

Je kunt gebaren gebruiken bij jonge kinderen of zelfs baby’s, die zich nog niet goed kunnen uiten via taal. Gebaren zijn snel herkenbaar, omdat je ze met je handen maakt. Dat is een grotere beweging dan een woord dat je met je mond vormt. Je kunt dus sneller duidelijk maken wat je bedoelt. Dat geldt voor degene die het gebaar maakt, maar ook voor degene die het gebaar ontvangt. Dat wordt een wisselwerking: kinderen gaan vanzelf de gebaren gebruiken om zich te uiten. Door gebaren te gebruiken heb je intensiever contact met elkaar; je maakt oogcontact, je volgt elkaar. In de kinderopvang wordt gebarentaal steeds vaker ingezet.
Daarnaast is gebarentaal heel ondersteunend in de communicatie met kinderen met een taalontwikkelingsachterstand of specifieke taalproblemen. Gebaren maken het voor een kind mogelijk om duidelijk te maken wat het wil, maar ook om informatie tot zich te nemen, die via taal niet/minder snel binnenkomt.
Tijdens onze cursusavond wil ik het hebben over de vraag: waarom, wanneer en hoe gebruiken we gebarentaal? Daarnaast zal een deel van de avond ook bestaan uit het aanleren van een aantal veel voorkomende gebaren.
Informatie over mezelf:
Ik ben Anke Jongeneel. Ik werk als leerkracht in het speciaal onderwijs bij de jongste kinderen (4-6 jaar). In mijn klasje (10 kinderen) heb ik een aantal kinderen met taalproblemen. Dit betekent dat deze kinderen niet alleen zich moeilijk kunnen uiten via taal, maar ook komen woorden vaak beperkt of vertraagd bij hen binnen. Daarom gebruik ik ter ondersteuning van mijn communicatie met de kinderen gebaren. Ook stimuleer ik de kinderen om zelf gebaren te gebruiken. Natuurlijk allereerst door ze goed aan te leren.

Meer afbeeldingen

Details

Dag
woensdagavond
Datum
19 februari
Tijd
19:30 uur
Locatie
Brandweerkazerne Amerongen, Industrieweg Noord 16, 3958 VT Amerongen
Cursusprijs
€13,50
Materiaalkosten
-
Meenemen
Onder leiding van
Anke Jongeneel
Contactpersoon
Janette Post
Telefoon
06-81413595

Cursusdata

  • 19 februari 2020