Algemene voorwaarden Cursusproject Amerongen

Algemene Voorwaarden Cursusproject Amerongen, nader te noemen C.P.A.

Inschrijven en betalen per iDEAL:

Inschrijven kan via deze site www.cursusprojectamerongen.nl. Inschrijven kan tot het moment dat de cursus start of het maximum aantal cursisten is bereikt. Bij aanmelding van een cursus betaalt u het cursusgeld per iDEAL aan onze penningmeester. Mocht een cursus niet doorgaan, stort onze penningmeester het bedrag terug op uw rekening.

Afmelding door cursist:

De cursist kan zich uiterlijk 21 dagen voor de geplande cursusdatum zonder kosten afmelden. Onze penningmeester zal dan het betaalde cursusgeld terugstorten op uw rekening. Na die tijd wordt het cursusgeld niet meer teruggestort  i.v.m. de reeds gemaakte kosten  door het C.P.A.. (Docentenvergoeding, huur locatie etc.) U wordt wel vriendelijk verzocht te melden als u niet aanwezig kunt zijn. Dit kan via de cursusleider van uw cursus of via info@cursusprojectamerongen.nl

Bij verhindering kunt u ook uw inschrijving overdragen aan derden.

Annulering cursussen:

Bij onvoldoende deelnemende cursisten, of door de docent aangegeven redenen behoudt het C.P.A. zich het recht voor de betreffende cursus te annuleren. De cursist krijgt hiervan tijdig bericht. Het eventueel geïncasseerde cursusgeld  wordt teruggestort.

Materiaalkosten:

Voor sommige cursussen wordt naast het cursusgeld een bijdrage voor materiaal gevraagd. Deze materiaalkosten betaalt u op de betreffende lesavond rechtstreeks aan de docent.

Consumpties:

Consumpties zijn niet in de cursusprijs inbegrepen (tenzij anders vermeld) en dienen tijdens de cursus contant te worden betaald. Prijs voor koffie of thee is ca € 1,00 per consumptie.

Aansprakelijkheid:

Het C.P.A. kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is het C.P.A. aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen tijdens de cursussen.

Wijzigingen:

U krijgt tijdig bericht wanneer een locatie, datum of aanvangstijd  van de cursus wordt gewijzigd.

Voorbehoud:

De prijzen en teksten op de website zijn onder voorbehoud.