taakomschrijvingen bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel van de organisatie:

Het organiseren van cursussen, lezingen, events en workshops voor een zo breed mogelijk publiek tegen een zo’n laag mogelijke prijs; met de hulp van vrijwilligers en docenten die tegen een laag tarief één of meer cursussen, lezingen, events of workshops verzorgen.

Taakomschrijving voorzitter:

 • Algemeen beleid
 • Communicatie pers
 • Inrichting cursusjaar
 • Initiëren/voorbereiden bestuursvergaderingen samen met de secretaris
 • Vaststellen met penningmeester cursusprijzen en docentenvergoedingen
 • Tezamen met voorzitter programmacommissie regelen accommodaties en schriftelijk vastleggen
 • Eindverantwoordelijke cursusfolder en programma
 • Bestuursoverleg

Tijdsbesteding:

De tijdsbelasting is ca 2 uur per week. Tijdens de schoolvakanties worden door het Cursusproject Amerongen geen cursussen, lezingen of events georganiseerd. Het bestuur en de cursusbegeleiders van het Cursusproject Amerongen vergaderen ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren.

Taakomschrijving penningmeester:

 • Financiële administratie
 • Opstellen begroting
 • Financiële jaarafsluiting/exploitatieoverzicht, financieel jaarverslag
 • tussentijdse rapportages
 • Samen met de Voorzitter vaststellen van de cursusprijzen en docentenvergoedingen
 • Cursusadministratie
 • Afhandelen idealbetalingen (vanaf 2018)
 • Betalingen docenten, accommodatie & derden
 • Sponsoren benaderen
 • Bestuursoverleg

Tijdsbesteding:

De tijdsbelasting is ca 6 uur per week bij aanvang cursusjaar (maand) Gedurende het jaar ca 3 uur per week. Tijdens de schoolvakanties worden door het Cursusproject Amerongen geen cursussen, lezingen of events georganiseerd. Het bestuur en de cursusbegeleiders van het Cursusproject Amerongen vergaderen ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren.

Taakomschrijving secretaris:

(Vacant vanaf eind 2018)

 • Beheren secretariaat
 • Behandeling binnenkomende stukken
 • Verslaglegging vergaderingen
 • Bestuursoverleg
 • Initiëren & voorbereiden bestuursvergadering i.o.m. Voorzitter

Tijdsbesteding:

De tijdsbelasting is circa 25 avonden per jaar. Tijdens de schoolvakanties worden door het Cursusproject Amerongen geen cursussen, lezingen of events georganiseerd. Het bestuur en de cursusbegeleiders van het Cursusproject Amerongen vergaderen ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren.

 

Taakomschrijving werkgroepleden/cursusbegeleider:

 • Op de tijdstippen dat er cursussen, lezingen of events worden gegeven (meestal in de avonduren), zorgt de cursusbegeleider dat de beschikbare ruimte in orde is
 • Heet de cursisten welkom, is gastheer/vrouw van het CPA
 • Introduceert de docent
 • Verzorgen van koffie/thee tijdens de cursusavond

De cursusbegeleider blijft tijdens de gehele cursus, lezing of event aanwezig

 • Het inbrengen van nieuwe cursussen, lezingen of events wordt op prijs gesteld

Tijdsbesteding:

De tijdsbelasting is circa 15 avonden per jaar. Tijdens de schoolvakanties worden door het Cursusproject Amerongen geen cursussen, lezingen of events georganiseerd. Het bestuur en de cursusbegeleiders van het Cursusproject Amerongen vergaderen ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren.

Bijzonderheden:

De cursusavonden van het cursusproject vinden hoofdzakelijk plaats in Amerongen. U werkt samen met een groep enthousiaste mensen die het Cursusproject een warm hart toedragen.