Opgeslagen gegevens C.P.A.

Het CPA tracht te voldoen aan alle voorwaarden van de AVG. Dit houdt concreet in:

 • Het CPA houdt alleen gegevens bij die relevant zijn voor het functioneren van het CPA.
 • Het CPA is volledig transparant in de (persoons) gegevens die gearchiveerd worden.
 • Vanaf 25 mei 2018 zal het CPA actief om toestemming vragen, indien persoonsgegevens opgeslagen worden die verder gaan dan het gerechtvaardigde belang.
 • De (persoons)gegevens die het CPA (normaliter) vastlegt zijn:

Ten behoeve van cursussen/lezingen/workshops

 • Gegevens van de cursisten (naam, adresgegevens en contactmogelijkheden)
 • Gegevens van de cursusleiders naam, adresgegevens en contactmogelijkheden)
 • Gegevens van de bestuurs- en werkgroepleden van het CPA (naam, adresgegevens en contactmogelijkheden)

De bewaartermijn van gegevens is:

 • Notulen van vergaderingen, presentielijsten, presentaties, artikelen en dergelijke: ongelimiteerd
 • Fiscaal relevante gegevens: 7 jaar
 • Voor foto’s van cursussen/lezingen/workshops en evenementen die gebruikt worden en die nadrukkelijk één of enkele personen betreft, zal toestemming worden gevraagd voor gebruik. Overzichtfoto’s zullen wel gebruikt worden zonder daarvoor gevraagde toestemming. Voor elke bijeenkomst geldt dat er gevraagd zal worden of aanwezigen bezwaar hebben tegen het maken van foto’s en het gebruik daarvan. Met eventuele wensen zal rekening worden gehouden

Betrokkene heeft recht:

 • Op inzage in de (persoonsgebonden) gegevens
 • Op een kopie van de (persoonsgebonden) gegevens
 • Om vergeten te worden (uitgeschreven te worden), tenzij dit strijdig is met de wettelijke verplichtingen van het CPA

De Stichting Cursusproject Amerongen heeft daar waar mogelijk maatregelen getroffen tegen het oneigenlijk gebruik van (persoons)gegevens. Datalekken zullen altijd gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terug naar privacy pagina