Penningmeester

Taakomschrijving penningmeester:

  • Financiële administratie
  • Opstellen begroting
  • Financiële jaarafsluiting/exploitatieoverzicht, financieel jaarverslag
  • Tussentijdse rapportages
  • Samen met de Voorzitter vaststellen van de cursusprijzen en docentenvergoedingen
  • Cursusadministratie
  • Afhandelen idealbetalingen (vanaf 2018)
  • Betalingen aan docenten, accommodatie & derden
  • Sponsoren benaderen
  • Bestuursoverleg

Tijdsbesteding:

De tijdsbelasting is ca 6 uur per week bij aanvang cursusjaar (maand) Gedurende het jaar ca 3 uur per week. Tijdens de schoolvakanties worden door het Cursusproject Amerongen geen cursussen, lezingen of events georganiseerd. Het bestuur en de cursusbegeleiders van het Cursusproject Amerongen vergaderen ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren.

> Naar overige bestuurstaken

> Naar bestuursleden