04. 100 jaar na Versailles

Een lezing over einde en afronding van de Eerste Wereldoorlog, de oorlog die aan Nederland voorbijging.

De Amerikaanse diplomaat en historicus George F. Kennan heeft ooit de Eerste Wereldoorlog trefzeker getypeerd als ‘de oercatastrofe van de 20e eeuw’. Immers, de ingrijpende gevolgen van de gebeurtenissen uit de periode tussen 1914 en 1918 zijn bepalend gebleken voor het verloop van de verdere geschiedenis van die eeuw, zelfs tot in onze dagen. Met name de cruciale eindfase van de ‘Grote Oorlog’, en de daarna gevoerde vredesonderhandelingen, vormen het onderwerp van deze lezing.

Eerst zal worden ingegaan op het verloop van de oorlog in 1918, waarbij duidelijk wordt gemaakt dat aan het begin van dat jaar de afloop van deze worsteling op leven en dood minder voorspelbaar was, dan wij, met de kennis van nu, geneigd zijn te veronderstellen.

Na de pauze wordt ingegaan op het streven om herhaling van de grootste mensenslachting aller tijden tot dan toe vertoond, definitief onmogelijk te maken. Het vredesverdrag van Versailles dat hiervoor zou moeten zorgen, bleek echter niet meer te zijn dan ‘een wapenstilstand van 20 jaar’, zoals de geallieerde opperbevelhebber Ferdinand Foch profetisch opmerkte, toen hij de vredesvoorwaarden onder ogen kreeg.

De lezing wordt gegeven door de historicus Marinus van Santen. Zijn interesse richt zich vooral op de periode rond 1900. Hij is als vrijwilliger verbonden aan Huis Doorn en verzorgt onder meer rondleidingen aan Duitse bezoekers. Huis Doorn heeft een permanente expositie over de eerste wereldoorlog en geldt als het expertisecentrum WO1 in Nederland.

 

Dag 1 donderdagavond
Datum 7 februari 2019
Tijd 20.00 uur
Locatie Napoleonschuur, Burgemeester Jonkheer H. van Den Boschstraat 44, Amerongen
Cursusprijs € 12,50
Materiaalkosten niet van toepassing
Meenemen -
Onder leiding van Marinus van Santen
Contactpersoon Harry Ruijs
Telefoon Harry: 0343-456449- ruijs@cursusprojectamerongen.nl

 

12,50

Aanmelden voor deze cursus

Aantal deelnemers: