57. Een bijzondere lezing over de Kanselarij der Nederlandse Orden (Geannuleerd)

Het decoratiestelsel  van het Koninkrijk der Nederlanden.

Een onderscheiding of decoratie is een blijk van erkenning van bijzondere verdiensten of prestaties. Elk jaar worden er mensen voorgedragen voor een decoratie die zich in positieve zin hebben onderscheiden.

Er zijn vele soorten decoraties. Zo kennen we onderscheidingen voor maatschappelijke verdiensten, voor dapperheid, voor menslievend hulpbetoon, voor langdurige dienst, voor operaties in militairverband, voor bijzondere evenementen, voor lichamelijke vaardigheid en voor verdiensten voor bijzondere organisaties.

Voordat iemand wordt onderscheiden, vindt uitgebreid onderzoek plaats. In de presentatie zal de spreker u vertellen over de zorgvuldigheid waarmee dat gebeurt. Hoe zijn de criteria ‘Moed, Beleid en Trouw’ voor de voordracht van Marco Kroon en Gijs Tuinman voor de Militaire Willemsorde beoordeeld? En hoe verliep de toekenning van deze orde aan de Poolse brigade die deelnam aan de slag om Arnhem? Al deze toekenningen vielen in de periode dat de spreker actief was als Kanselier.

Jan de Kleyn werd na zijn pensionering als luitenant generaal der infanterie, Kanselier der Nederlandse Orden en heeft die functie tot januari 2015 bekleed. Met vele voorbeelden en anekdotes, uit zijn 12 jarige ervaring, zal hij u meenemen in de procedures, de criteria, de voordrachten, de draagwijze, de afwijzingen en de uitzonderingen.

Verwacht geen voordracht over ambtelijke procedures. Het wordt een boeiend verhaal van een begenadigd spreker die u een uniek kijkje in een onbekende keuken gunt.

Dag 1 woensdagavond (Geannuleerd)
Datum 18 april 2018
Tijd 19:30 uur
Locatie Allemanswaard 13, Amerongen - Grote zaal
Cursusprijs € 10,00
Materiaalkosten niet van toepassing
Meenemen -
Onder leiding van Jan de Kleyn
Contactpersoon Harry Ruijs
Telefoon Harry: 0343-456449 Ruijs@cursusprojectamerongen.nl

 

10,00

Aanmelden voor deze cursus

Aantal deelnemers: